Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Vacature

Stichting Balans is op zoek naar een:

(Sport) Jongerenwerker/Buurtsportcoach SCW3 m/v
24 uur per week op basis van een jaarcontract, met mogelijkheid tot verlenging

Stichting Balans
Stichting Balans richt zich op het realiseren van een prettig woon- en leefklimaat in de gemeente Soest en biedt vooral ondersteuning aan groepen en personen die niet in staat zijn om dit zelf te realiseren. Balans stimuleert de bewustwording van eigen normen, waarden en mogelijkheden. Balans stimuleert kinderen en jongeren tot een gezonde en kansrijke levensstijl en creëert mogelijkheden hiertoe. Balans levert bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de deelnemers. Er wordt intensief samengewerkt met andere organisaties en de gemeente Soest. Het team jeugdwerk bestaat uit 6 personen, gezien de te bereiken doelgroep gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.

Functie
We vragen een hoge mate van zelfstandigheid en zoeken een medewerker die kan omgaan met een complex palet van doelgroepen, problematiek, omstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen. Je bent in staat om jeugd tussen de 10 en 18 jaar positief te beïnvloeden door middel van sport en bewegingsactiviteiten. Je kunt weerstanden en tegenstelling in en tussen doelgroepen overbruggen en bent een verbindende schakel naar coaching, advisering en andere onderdelen door ons team Jeugd uitgevoerd worden. Je bent in staat om bij de uitoefening van de functie een optimaal evenwicht te behouden tussen beleid van Balans, de wensen van de doelgroep en inwoners, de opdrachten van gemeente en je eigen mogelijkheden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het organiseren en uitvoeren van 20 uur per week aan sport- en beweegaanbod in ondermeer de wijk Smitsveen te Soest.
 • Werving van deelnemers.
 • Voorlichting en advies geven aan de doelgroep ten behoeve van gezondheidsbevordering.
 • Werven en begeleiden van stagiaires en vrijwilligers.
 • Gebruik maken van de lokale netwerken bij de ontwikkeling en uitvoering van de werkzaamheden.
 • Toeleiding naar (en eventueel uitvoering van) coaching van individuele jongeren.
 • Samen met een collega verzorgen van ambulante inzet in Soest en Soesterberg (vooral avondwerk).

Wij zoeken een zelfstandige beroepskracht die:

 • over een relevante HBO sport diploma beschikt (ALO) en aantoonbare ervaring en kennis heeft met de doelgroep jeugd of over een relevante opleiding HBO Sociaal Cultureel werk met affiniteit voor sport.
 • in staat is om zelfstandig en/of in afstemming met vakkrachten en vrijwilligers 20 uur per week uitvoering te geven aan sport- en bewegingsaanbod.
 • kennis heeft over gezonde leefwijze en in staat is deze kennis over te brengen aan de doelgroep op gepaste wijze.
 • in staat is om planmatig, projectmatig en resultaatgericht te werken.
 • de jeugd kan bereiken, inspireren, motiveren, werven en outreachend kan werken.
 • kan samenwerken in een zelforganiserend team.
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bezit.
 • bereid is om werktijden flexibel in te zetten voornamelijk eind van de middag, avond en in het weekend.
 • kennis heeft van Word, Excel, Outlook, social media.
 • in het bezit is van rijbewijs B.

Wij bieden
Een aantrekkelijke baan in een ondernemende en dynamische organisatie die hart heeft voor de samenleving, die professioneel en zakelijk werkt. Een telefoon van de zaak en een dienstfiets stellen we beschikbaar; mogelijkheid om een BHV-diploma te behalen.

Een aanstelling volgens CAO-welzijn, SCW3 schaal 8, minimaal € 2.541,- en maximaal € 3.553,-- bij een fulltime dienstverband (36 uur).

Kandidaten worden verzocht vóór 3 april per mail te reageren via e-mailadres: l.huijskes@stichtingbalans.nl