Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Balans KinderClub

Kinderen kunnen komen spelen met de diverse materialen. Ze doen nieuwe ervaringen op met sport en spel en op creatief gebied. Tijdens het spelen wordt veel aandacht besteed aan goed gedrag, samenwerken, luisteren en meehelpen. De kinderen leren spelenderwijs te helpen, delen en verantwoording te dragen.

Voor wie, waar en wanneer (m.u.v. de schoolvakanties)
Kinderen van 4-8 jaar op dinsdag van 15.30-16.30, De Engh, Saenredamplantsoen 2b (onder flat 1-79), Soest
Kinderen van 4-9 jaar op donderdag van 15.30-16.45 uur: Smitsveen, De Plantage, Smitsweg 311, Soest

Kosten
Deelname is gratis.

Inschrijven
Kinderen komen de eerste keer samen met een ouder of verzorger, dan vullen we samen het inschrijfformulier in.

Meer informatie
Annedorte Kok, 06-86818623, a.kok@stichtingbalans.nl of Claudia van Ommeren, 06-86890162, c.vanommeren@stichtingbalans.nl