Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Outreachend sociaal werker Smitsveen & De Eng (24-32 uur)

Jij bent als outreachend medewerker actief in de wijken Smitsveen en de Eng. In deze functie ben je echt actief op straat voor de inwoners. Je verbindt de inwoners met professionals en organisaties, zoals het welzijnswerk en het maatschappelijk werk (de sociale basis). Hierbij leg je actief contact met de inwoners en je komt bij hen achter de voordeur. Een belangrijk onderdeel van de functie is inventariseren welke behoefte de inwoner heeft en hen waar nodig toeleiden naar zorg of de partijen in onze sociale basis. Je bouwt aan het vertrouwen tussen de inwoners en de professionals. Hierbij heb je afwisselend met verschillende personen in de wijken contact zoals jongerenboa’s, de woningcorporaties, kerken, moskeeën, het jongerenwerk en sleutelfiguren. Ook ben je een actieve gesprekspartner van de gemeente en leg je bij een zorgvraag contact met het sociaal team van de gemeente Soest.

Wie zoeken wij?

  • Iemand die actief het gesprek aangaat met inwoners in de wijk en signalen vertaalt in afstemming met de gemeente
  • (Waar mogelijk) Achter de voordeur komen van die huishoudens waar vanuit derden of vanuit eigen waarneming zorgen over zijn (kwetsbare ouderen en gezinnen)
  • Iemand die pro-actief communiceert met de partijen in de wijk en de betrokken medewerkers van de gemeente. Netwerken op verschillende plekken, zoals de huiskamer van de Plantage, Open Hof, scholen, Portaal, moskee.
  • Signaleren van trends en ontwikkelingen
  • Iemand die er niet voor terugdeinst om mensen direct aan te spreken op hun gedrag waar dat nodig is
  • Kennis van de sociale kaart
  • Kennis van de specifieke problematiek en de kenmerken en mogelijkheden van de doelgroep. Deze doelgroep is: eenzame ouderen, kwetsbare gezinnen, multiculturele gezinnen van Turkse, Marokkaanse, Somalische en Eritrese komaf.

Wanneer zijn we een match?
Wij zoeken natuurlijk de gedroomde kandidaat! In ons perfecte plaatje heb je als outreachend sociaal werker een geschikte opleiding op MBO- of HBO-niveau (bijvoorbeeld Social Work). Ook heb je minimaal drie jaar ervaring. Jij legt makkelijk de verbinding. Je weet jouw expertise en vakkennis in te brengen bij de actuele situaties. Kwaliteiten die wij bij deze functie vinden passen zijn: ondernemend, analytisch, verbindend en empathisch. Voldoe je niet aan al deze punten, maar ben je er wel van overtuigd dat je met jouw ervaring en kennis ons kan helpen? Laat het weten in jouw motivatie!

Wat krijg je ervoor terug?
Een aantrekkelijke baan in een ondernemende en dynamische organisatie die hart heeft voor de samenleving, die professioneel en zakelijk werkt. Een telefoon van de zaak en een dienstfiets stellen we beschikbaar; mogelijkheid om een BHV-diploma te behalen.
Een jaarcontract voor 24-32 uur per week (met mogelijkheid tot verlenging onder voorwaarde van subsidieverlening) volgens cao-welzijn (1-1-2023), SCW3 schaal 8, minimaal € 2.867,-- en maximaal € 4.086,-- (incl. arbeidsmarkttoeslag) bij een fulltime dienstverband (36 uur).

Meer weten?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie sociaal makelaar? Jan Buijze beantwoordt graag je vragen. Hij is telefonisch bereikbaar via 06-86889923. Kijk voor meer informatie over Balans en ons aanbod voor volwassenen op www.stichtingbalans.nl

Reageren
Kandidaten worden verzocht voor 16 januari 2023 per mail te reageren (cv en motivatiebrief) via e-mailadres: l.huijskes@stichtingbalans.nl
De eerste sollicitatieronde vindt plaats in week 5.