Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Samenspel

Balans, GGD en Welzin werken samen voor moeders met kinderen tussen de één en twee jaar uit de wijk Smitsveen in Soest.

Samenspel is een programma waarin ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen gecombineerd wordt met opvoedingsondersteuning voor de moeders. In de methodiek van Samenspel wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de moeder en leren door ervaringen te delen en uit te wisselen met andere moeders. Dit bevordert het zelfvertrouwen in de eigen mogelijkheden. Om dit te bereiken wordt nauw aangesloten bij de belevingswereld van ouder en kind.
Binnen de Samenspel ochtenden worden leuke activiteiten gedaan zoals samen boekjes lezen, knutselen, naar buiten gaan en worden er thuisopdrachten meegegeven met als doel de moeder in haar eigen kracht te zetten.

Waar en wanneer
Samenspel vindt plaats op de dinsdag ochtend van 9.30 uur tot 11 uur( start op 14 september).

Locatie
De Plantage, Smitsweg 311, Soest

Aanmelden
Ouders kunnen zich aanmelden bij het consultatiebureau aan de Nieuweweg 14 en bij Stichting Balans in de Plantage bij Odile Bekkering.
Ook kunt u een mail sturen aan info@stichtingbalans.nl of bellen/mailen met Welzin (033 - 469 2 469 of soest@welzin.nl).