Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Jeugd

Net als voor de gemeente Soest heeft Jeugd voor Stichting Balans een hoge prioriteit. We zetten in op een omgeving waar kinderen en jongeren veilig op kunnen groeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daar waar kinderen of jongeren problemen hebben of juist veroorzaken leveren wij een preventief aanbod. Medewerkers van Stichting Balans hebben contacten met bewoners, scholen en organisaties als de gemeente, politie en woningcorporatie, die kunnen worden ingezet om *nieuwe* plannen te realiseren.

Activiteiten
Voor verschillende leeftijdsgroepen hebben we een gericht aanbod. Het aanbod voor de jongste jeugd is gericht op spel, waarbij de ouders zoveel als mogelijk betrokken worden. Voor de kinderen uit de hogere klassen van de basisschool richten we ons meer op sport en bewegen, het goed invullen van de vrije tijd en talentontwikkeling. Het aanbod voor jongeren is gericht op sociale contacten, verbeteren van schoolprestaties, het bieden van een veilige omgeving, sport en talentontwikkeling.
Kijk bij de Agenda voor een actueel overzicht van de activiteiten voor kinderen en jongeren !

Voorlichting
De jongerenwerkers van Stichting Balans geven voorlichting op scholen, bijvoorbeeld over social media aan leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Soest en Soesterberg en over genotsmiddelen aan de 2e en 3e klas van het Griftland College. Incidenteel worden voorlichtingen verzorgd over andere onderwerpen.

Coaching en informatie & advies
Je kunt bij ons terecht met je vragen over:

  • problemen met school, opleiding, alcohol, drugs, werk, justitie, of andere dingen die je bezighouden
  • hulpverleningsorganisaties
  • huiswerkbegeleiding. Balans organiseert huiswerkbegeleiding met als doel om oplopen van achterstand en schooluitval tegen te gaan. De begeleiding richt zich op het aanleren van een effectieve leerhouding, sociale vaardigheden en het stimuleren en motiveren om je schoolloopbaan goed af te ronden.

Ook ouders en verzorgers kunnen bij ons aankloppen als ze vragen hebben over bovenstaande onderwerpen of over de opvoeding van hun kinderen.

Ondersteuning
We bieden ondersteuning aan jongeren, ouders en anderen die een goed idee hebben voor een activiteit of initiatief ten bate van jeugdigen in Soest of Soesterberg. Dit kan gaan van schoonmaakactie tot sportactiviteit, van een activiteit voor anderen (bijvoorbeeld senioren) tot het invullen van de maatschappelijke stage.

Inzet op straat
Aan het eind van de middagen en enkele avonden in de week doen onze medewerkers inzet op straat. Ze doen sport of spel met kinderen en jongeren, o.a. via Straatactief tijdens de zomermaanden, of ze zoeken de jongerengroepen op om met hen in gesprek te gaan over buurt, gedrag, overlast, plannen, kansen of initiatieven. Via de groepen bouwen we relaties op met kinderen en jongeren die aan kunnen sluiten bij onze activiteiten.

Neem meer informatie contact op met een van de jeugd-/jongerenwerkers:

Balans Team Jeugd, jeugd@stichtingbalans.nl
Jolanda Dijkman 06-51067654 j.dijkman@stichtingbalans.nl
Anas el Idrissi 06-33135543 a.elidrissi@stichtingbalans.nl
Jochem Janssen 06-10320971 j.janssen@stichtingbalans.nl
Senne van de Kuijlen 06-86875677 s.vandekuijlen@stichtingbalans.nl
Johan Kahsay Ghdey 06-86864219 j.kahsay@stichtingbalans.nl
Michiel Pot 06-86889835 m.pot@stichtingbalans.nl
Marieke Pothoven 06-57539625 m.pothoven@stichtingbalans.nl
Els Theunissen 06-86879008 e.theunissen@stichtingbalans.nl