Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Jeugd

Het aanbod voor de jeugd is gericht op sociale contacten, verbeteren van schoolprestaties (huiswerkhulp), het bieden van een veilige omgeving, sport- en talentontwikkeling. Activiteiten die we aanbieden zijn de Bovenbouwkidz voor tieners, Speelpunten voor kinderen tot en met 9 jaar, inlopen voor kinderen (en ouders), voorleesgroepen, themaprojecten, spontane activiteiten en straat-actief (outreachende inzet met sport- en spelmaterialen in de zomer). Het aanbod voor de jongste jeugd is gericht op spel, waarbij de ouders zoveel als mogelijk betrokken worden. Door onze activiteiten kunnen we een vertrouwensband opbouwen. Vanuit de vertrouwensband kunnen we daar waar nodig de stap maken naar individuele ondersteuning of een gericht aanbod middels thema’s. Kijk bij de Agenda voor een actueel overzicht van de activiteiten voor kinderen.

Voorlichting
De jeugdwerkers van Stichting Balans geven voorlichting op scholen, bijvoorbeeld over social media aan leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Soest en Soesterberg. Incidenteel worden voorlichtingen verzorgd over andere onderwerpen.

Ondersteuning
We bieden ondersteuning aan jeugd, ouders en anderen die een goed idee hebben voor een activiteit of initiatief ten bate van de jeugd in Soest of Soesterberg, bijvoorbeeld een schoonmaakactie, sportactiviteit en een activiteit voor anderen (o.a. senioren).
Ook kunnen ouders en verzorgers bij ons aankloppen als ze vragen hebben over diverse onderwerpen of over de opvoeding van hun kinderen.

Neem meer informatie contact op met een van de jeugdwerkers:

Balans Team Jeugd, jeugd@stichtingbalans.nl
Annedorte Kok 06-86818623 a.kok@stichtingbalans.nl
Jolanda Dijkman 06-51067654 j.dijkman@stichtingbalans.nl
Jochem Janssen 06-10320971 j.janssen@stichtingbalans.nl
Claudia van Ommeren 06-86890162 c.vanommeren@stichtingbalans.nl
Marieke Pothoven 06-57539625 m.pothoven@stichtingbalans.nl