Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Succes op school

Onze jongerenwerkers begeleiden leerlingen in het voortgezet onderwijs die ondersteuning nodig hebben bij het leren en het maken van huiswerk. Het doel is om oplopen van achterstand en schooluitval tegen te gaan. De begeleiding richt zich op het aanleren van een effectieve leerhouding, sociale vaardigheden en het stimuleren en motiveren van leerlingen om hun schoolloopbaan goed af te ronden.

Manier van werken
Tijdens de huiswerkbegeleiding is er een van de jongerenwerkers aanwezig met een vaste begeleider. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder anderen: ervaringen rondom school, thuis, relaties en vrijetijdsbesteding, de manier van leren en het maken van huiswerk.
Wij vinden het enorm belangrijk dat jongeren positief naar de toekomst leren kijken. Het vertrouwen dat wordt opgebouwd is de basis voor succes.

Waar en wanneer

Soest
Balans Locatie Jongerenwerk, Nijverheidsweg 2c, 3762 ER Soest
dinsdag en donderdag van 18.00-20.00 uur
Met uitzondering van de schoolvakanties!

Aanmelden
Jongeren kunnen zichzelf aanmelden en worden aangemeld door docenten, hulpverleners, ouders. Gebruik daarvoor dit digitale aanmeldformulier.
Na ontvangst van dit ingevulde formulier vindt er eerst een kennismakingsgesprek met de jongere plaats waar ook de ouders/verzorgers bij aanwezig zijn (huisbezoek).

Neem voor meer informatie contact op met een van onze jongerenwerkers:
Senne van de Kuijlen, 06-86875677, s.vandekuijlen@stichtingbalans.nl