Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Eco-Schools

Is jouw school een duurzame School of wil jou school een duurzame school worden? Laat het zien met de Eco-Schools certificering. Een duurzame school profileert én profiteert! Aandacht voor duurzaamheid levert zichtbare en concrete resultaten op. Een kleine greep uit de mogelijkheden zijn kostenbesparing, gezondere voeding, minder verkeersproblemen rondom school, minder afval en enthousiaste, milieu bewuste leerlingen.

Medewerkers van NME van Stichting Balans zijn gecertificeerd om het proces te begeleiden van onderwijsinstellingen naar het wereldwijde duurzaamheidskeurmerk Eco-Schools. Wij zien in Eco-Schools een overkoepelende aanpak of proces dat een school geleidelijk aan duurzamer maakt. Lessen, lesmaterialen, activiteiten en projecten kunnen hier goed ingepast worden. Het uit deze praktische aanpak ontstane schoolbeleid wordt door de student-led aanpak als vanzelf gedragen.

Eco-Schools biedt een duidelijke structuur naar meer duurzaamheid, waarbij leerlingen en docenten samen een eigen actieplan, doelstellingen en gedragsregels opstellen. Duurzaamheid is niet langer een project of activiteit, maar raakt verankerd in ieders denken en doen. Met Eco-Schools als leidraad zetten scholen een grote stap naar een gezonde en duurzame leef-, leer- en werkomgeving. Kijk voor meer informatie op www.eco-schools.nl.

Neem voor meer informatie contact op met:
Rebecca Middelman, 06-12445650, r.middelman@stichtingbalans.nl