Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Bestuur en directie

Bestuur en directie

Het bestuur van Stichting Balans bestaat uit 7 personen, allemaal met hun eigen motivatie en deskundigheid voor hun vrijwillige inzet. Het bestuur handelt op basis van het bestuursreglement, gebaseerd op het model ‘toezichthoudend bestuur’ en de Governance Code van Sociaal Werk Nederland (Governance Code Stichting Balans).

De bestuursleden zijn:

  • Ellen Huberts, voorzitter
  • Jelle Baak, penningmeester
  • Gerco Overeem, vice-voorzitter
  • Bram Kruit, bestuurslid
  • Jacqueline de Zeeuw, bestuurslid
  • Saskia van Alphen, bestuurslid
  • Liesbeth van Eijndhoven, bestuurslid

Het bestuur is dienstbaar aan de maatschappelijke doelstelling van Stichting Balans. Zij houdt toezicht op de organisatie en de directeur en is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en de continuïteit van de organisatie. Het bestuur stelt beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen vast.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van Stichting Balans gedelegeerd aan de directeur.