Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Missie

Inwoners ervaren een prettige woonomgeving als iedereen er veilig kan wonen. Als er respect is voor de individuele mens en als verschillen tussen groepen door iedereen positief ervaren worden. Iedereen vindt het fijn als kinderen zich volledig en veelzijdig kunnen ontplooien en jongeren kansrijk opgroeien. Een mooie gemeente is een gemeente waar niemand armoede lijdt en iedereen elkaar respectvol behandelt, ongeacht aard, herkomst geloof of talenten.

Uitgaan van eigen mogelijkheden
In Soest en Soesterberg zijn veel inwoners die heel veel doen om de woon- en leefomgeving prettig te maken en te houden. Veel verenigingen draaien uitsluitend op vrijwilligers ? Veel inwoners vinden het normaal om de buren even te helpen als dit nodig is. Zelf activiteiten doen en problemen oplossen, samen met gezin, familie, straat, buurt en vereniging is waar gemeente en maatschappij naar streven.

Ondersteuning als het niet gaat
Als het niet lukt om gewenste activiteiten te organiseren of oplossingen te bedenken op problemen, dan kunnen inwoners aankloppen bij Balans. Balans neemt dan niet de werkzaamheden over, maar helpt op de onderdelen die men niet zelf voor elkaar krijgt. Soms is een klein beetje ondersteuning voldoende, soms is meer nodig. Vragen mag altijd en voor zover als onze capaciteit en tijd reikt willen we graag een bijdrage leveren.

Onze opdrachtgevers
Veruit de belangrijkste opdrachtgever is de gemeente Soest. De gemeente geeft Balans subsidie om (sociaal-culturele) activiteiten te ondersteunen en faciliteren. In een aantal gevallen voeren we zelf activiteiten uit. Verder verzorgen we de opensteling van een aantal voorzieningen. Een deel van de activiteiten betalen de deelnemers zelf. Soms ontwikkelt Balans activiteiten op verzoek van woningcorporatie Portaal. Een aantal malen maakt Balans gebruik van mogelijkheden, beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht of door fondsen.