Stichting Balans Soest en Soesterberg Stichting Balans Soest en Soesterberg

X

deel deze vacature project

Bestuur Balans zoekt een voorzitter

Het bestuur van Stichting Balans bestaat uit een professionele en enthousiaste groep mensen die op zoek is naar een voorzitter. De huidige voorzitter gaat na twee zittingstermijn het bestuur van Balans verlaten.

Balans is een brede welzijnsorganisatie die het welzijn van de inwoners van Soest en Soesterberg centraal stelt en zich vooral inzet voor het vergroten van kansen van mensen. We helpen jeugd, jongeren en hun ouders, bieden activiteiten voor volwassenen, zetten in op talentonwikkeling en helpen mensen hun weg te vinden in onze maatschappij. Ook beheert Balans De Veenweide, kinderboerderij en duurzaam educatief centrum met activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Stichting Balans biedt een boeiende en uitdagende bestuursfunctie met een overzichtelijke tijdsbelasting. U levert samen met ons een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van een eigentijdse organisatie met betrokken medewerkers.

Wat doet onze voorzitter:

 •  is sparringpartner van de directeur over ontwikkelingen binnen en buiten Balans
 •  draagt zorg voor een prettige en effectieve overlegstructuur  
 •  geeft richting aan de ontwikkeling van het bestuur en zorgt voor periodieke reflectie
 •  is gesprekspartner voor belangrijke stakeholders van Balans
 •  is namens het bestuur aanspreekpunt voor leden van bestuur, de directeur en voor derden.

Het bestuur bestaat naast de voorzitter uit een penningmeester en maximaal 5 andere bestuursleden. Ten einde Balans, en in het bijzonder de directeur, optimaal te kunnen ondersteunen streven we naar inbreng vanuit diverse professionele disciplines:

 • (lokale) welzijnsvraagstukken
 • (lokale) natuur- en milieueducatie
 • (lokale) politiek
 • financiën
 • risico analyse / veiligheid
 • organisatie ontwikkeling en HRM
 • communicatie / marketing / PR.

Gevraagde tijdsinzet
Het bestuur en de directeur vergaderen 8 maal per jaar in de avond. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 2 uur. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een enkele maal activiteiten van Balans of bijeenkomsten van het personeel. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur.

We hechten waarde aan een diverse bestuurssamenstelling wat betreft leeftijd en culturele achtergrond.

Meer informatie?
Kijk op onze website of neem contact op met Jan Buijze, directeur Stichting Balans, 035-6099255/06-86889923, j.buijze@stichtingbalans.nl

Draagt u het welzijnswerk in Soest en Soesterberg een warm hart toe, dan komen we graag met u in contact!

Reageren
Wij zien uw reactie graag voor 31 maart tegemoet. Dat kan per e-mail naar naar l.huijskes@stichtingbalans.nl of per post naar:
Stichting Balans, t.a..v Lia Huijskes, Smitsweg 311, 3765 CJ Soest.